Reklama

Taisyklės

1. Svetainės nuostatos
        1.1 Svetainė yra įvairių testų, straipsnių ir pasakojimų saugojimo vieta.
        1.2 Svetainėje lankytis, joje pateikiama informacija naudotis, dalyvauti veikloje gali kiekvienas asmuo, jei jis nepažeidžia šių taisyklių.
        1.3 Svetainė negarantuoja visos joje pateiktos informacijos teisingumo.
        1.4 Tvarką svetainėje palaiko administracija.
        1.5 Svetainės administracija pasilieka teisę keisti taisykles.

2. Administracija
        2.1 Administracija - tai vienintelė valdžia svetainėje. Jos sprendimai, susiję su svetainę yra lemiami ir neskundžiami.
        2.2 Administracija neprisiima atsakomybės už svetainės dalyvių išreikštą nuomonę ar patalpintą turinį. Taip pat pasilieka teisę redaguoti arba trinti bet kokią narių paskelbtą informaciją.

3. Nariai
        3.1 Svetainėje registruotis gali bet kuris asmuo. Vienas asmuo gali registruotis tik vienu vardu.
        3.2 Prisijungimo prie svetainės vardas, kurį susikuria narys, negali būti tiesiogiai susijęs arba asocijuotis su necenzūriniais žodžiais, įžeidimais. Jei administracija nusprendžia, kad nario vardas yra netinkamas, narys įpareigojamas jį pasikeisti.
        3.3 Visi nariai turi teisę siūlyti svetainei publikuoti savo darbus, kitą jų turimą medžiagą ar jiems žinomą informaciją susijusia su svetainės turiniu: vaizdo ir garso įrašus, nuotraukas, nuorodas ir t.t.
        3.4 Administracija pasilieka teisę ištrinti neaktyvių svetainės vartotojų registracijos duomenis.
        3.5 Svetainė saugoja narių konfidencialumą ir neperduos jos narių asmeninės informacijos kuri neskelbiama viešai, trečiajai šaliai. Išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

4. Informacija
        4.1 Be svetainės leidimo draudžiama platinti skelbiamą informaciją.
        4.2 Skelbdamas informaciją svetainėje, narys:
        4.2.1 neatlygintinai perduoda teisę viešai rodyti kūrinį svetainėje;
        4.2.2 pasilieka teisę skelbti savo kūrinius kada nori ir kur nori, apie tai neįspėdamas svetainės administracijos;
        4.2.3 yra atsakingas už jos turinį;
        4.2.4 patvirtina, kad turi teisę skelbti informaciją viešai;
        4.3 Administracija gali atsisakyti publikuoti informaciją, o taip pat gali pašalinti svetainėje jau paskelbtą informaciją, jei nuspręs, kad ji neatitinka svetainės iškeltų kriterijų.

5. Draudžiami veiksmai
        5.1. Svetainėje draudžiama skelbti bet kokio tipo informaciją, kuri:
        5.1.1 pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančius teisės aktus bei tarptautinius susitarimus arba kursto juos pažeisti;
        5.1.2 yra rasistinio, nacionalines, religines, seksualines ir kitas mažumas žeidžiančio ar propaguojančio neapykantą turinio;
        5.1.3 yra necenzūrinė, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos, moralės ir civilizuoto bendravimo normoms;
        5.1.4 yra reklamuojančio turinio arba nesusijusią su svetainės lavink.lt tema;
        5.1.5 pažeidžia bet kurio asmens privatumą.
        5.5 Kiekvienas svetainės narys gali administraciją informuoti apie netinkamą kitų narių veiklą, pažeidžiančią šiuos draudimus ar taisykles apskritai.

6. Nuobaudos ir poveikio priemonės
        6.1. Vartotojus nesilaikančius svetainės taisyklių ar kitaip nusižengiančius, svetainės adminisracija baudžia. Numatytos tokios nuobaudos ir poveikio priemonės - įspėjimas, laikinas draudimas prisijungti prie svetainės arba nario anketos pašalinimas.
        6.2 Administracija gali paaiškinti prasižengusiam nariui, už ką jis buvo nubaustas, tačiau neprivalo to daryti kiekvienu atveju.
        6.3. Įspėjimas nariui gali būti skirtas už bet kokį elgesį, pažeidžiantį svetainės taisykles.
        6.4 Įspėjimas galioja tris mėnesius, kuriems praėjus laikoma, kad narys nėra baustas. Jei per tą laiką nariui skiriamas dar vienas įspėjimas, jam gali būti laikinai uždraustas prisijungimas prie svetainės.

        6.5 Nors taisyklės nustato pagrindinius elgesio svetainėje principus, tačiau negali numatyti visų galinčių kilti situacijų. Todėl administracija pasilieka teisę imtis bet kokių legalių priemonių ir veiksmų, nenumatytų šiose taisyklėse, kad svetainėje būtų užtikrinta tvarka ir taisyklių laikymasis.
        6.6 Tam tikrais atvejais administracija informaciją apie taisyklių ir teisės aktų pažeidėją perduoda atitinkamoms specialiosioms tarnyboms.

Nariams