Trirankis Švento Kazimiero paveikslas

Vilniaus katedros bažnyčios Šv. Kazimiero koplyčioje po jo karstu ant paties altoriaus yra keistas to šventojo trirankis paveikslas. Šv. Kazimieras su kunigaikščio mitra ir skasčiai raudonu rūbu, dviejose dešinėse rankose laiko leliją, o kairėje - rožančių. Paveikslas yra labai senas. Tai matyti iš užrašo po sidabriniu rūbu, kuris rodo, kad 1594 m. paveikslas buvęs atnaujintas.
Tasai paveikslas surištas su tokiu padavimu:
Vilniuje gyvenęs artistas tapytojas, kuris ypatingai garbino šventąjį karalaitį. Prie jo karsto tapytojas ne kartą patyrė įvairiausių malonių. Kai 1521 m. popiežius Leonas X karalaitį Kazimierą įrašė į palaimintųjų eilę, tada anas tapytojas sumanė nupiešti jo paveikslą. Kai jau paveikslas buvęs baigtas, menininkas pastebėjęs, kad dešinioji ranka per daug atlenkta į šalį, nedailiai atrodo ir yra per ilga. Užtepė ją kitokiais dažais ir jos vietoj nupiešė kitą, per alkūnę sulenktą ranką. Bet iš po dažų vėl išlindo anksčiau nupiešta ranka. Menininkas dar kelis kartus mėgino tą ranką užtepti, bet veltui - kiekvienu kartu ranka aiškiai išlįsdavo iš po dažų. Tuomet menininkas užtepė sulenktą per alkūnę ranką, bet ir ta išlindo. Palaikęs tai stebuklu, menininkas pametė sumanymą užtepti kurią nors ranką ir tokį trirankį paveikslą paaukojo katedros bažnyčiai.
Pirmiau tasai paveikslas puošė Šv. Kazimiero karstą karališkos koplyčios požemiuose, o kai vėliau šventojo Lietuvos Globėjo kūnas buvo perneštas į šiandieninę koplyčią, paveikslas padėtas ant altoriaus po sidabriniu karstu.

Nariams